Hjelpeprogram til hurtig feilsøkning

AutoFrontal har en spenndende historie. Før autobransjen riktig var interesseret i at softwareprogrammer skulle kunne integreres med hverandre via linker, og før pc’er for alvor hadde gjort sitt inntog på verkstedene, oppsto det en god ide hos Elektro Partner.

 

Ideen gikk ut på at det skulle utvikles et program som kunne gi mekanikerene en hjelpende hånd med trivielle rutiner, slik som oppslag av det samme kjøretøy i det ene programmet etter det andre. Samtidig skulle programmet inneholde en database, hvor man kunne søke etter reparasjonsforslag – en database med reparasjonsbulletiner av høy kvalitet.

 

Da målsetningen og hovedtrekkene var på plass, kunne selve innsamlings- og programmeringsarbeidet gå i gang. Det startet i midten av 2004, og cirka to år etter, i desember 2006 ble versjon 1 av AutoFrontal frigiitt.

 

Siden da har det utviklet seg raskt. I dag er AutoFrontal bltt det Elektro Partner hadde håpet på, nemlig ”en hjelpende hånd til bilverkstedene”, og det blir løpende tilknyttet nye elementer, som avspeiler det gode samarbeidet, Elektro Partner har med sine kunder.

 

Elektro Partner AS - Pb. 857 - 3007 Drammen - 33 46 73 70 - www.elektropartner.dk - norge@elektropartner.dk